สทน.10 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


26 พฤษภาคม 2566 16 views

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสาธิต  รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 มอบหมายให้นายไพศาล  ดำด้วง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง