สทน.4 ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) และสถานี CCTV


26 พฤษภาคม 2566 35 views

            วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 นายชูชาติ นารอง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) และสถานี CCTV รวมจำนวน 18 สถานี ในเขต 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร

          โดยทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และอุปกรณ์ต่างๆ ประจำสถานี  ปรับตั้งค่าระดับน้ำให้มีความถูกต้อง ให้ค่าที่แสดงผลบนหน้าจอของสถานีสนาม ตรงกับค่าที่อ่านได้จากเสาวัดระดับน้ำ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โดยรวมของสถานี CCTV ให้สามารถทำงานได้ปกติต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง