"สงกรานต์วิถีไทย รวมใจรักษ์น้ำ"


12 เมษายน 2561 267 views

“สงกรานต์วิถีไทย รวมใจรักษ์น้ำ"
 
              10 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยนายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากน้ำ  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ
            ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทุกคนขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้ประชาชน และกลับมาช่วยกันทำงานและสร้างสรรค์งานตามความรู้ความสามารถกันต่อไป

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ