"สงกรานต์วิถีไทย รวมใจรักษ์น้ำ"


12 เมษายน 2561 203 views

“สงกรานต์วิถีไทย รวมใจรักษ์น้ำ"
 
              10 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยนายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากน้ำ  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ
            ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทุกคนขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้ประชาชน และกลับมาช่วยกันทำงานและสร้างสรรค์งานตามความรู้ความสามารถกันต่อไป

หน่วยงาน : กองสื่อสารและเผยแพร่
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ