ทน. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4


12 เมษายน 2561 316 views

ทน. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4
 
           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ