ทน. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4


12 เมษายน 2561 252 views

ทน. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4
 
           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

หน่วยงาน : กองสื่อสารและเผยแพร่
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ