สทภ.1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


13 มิถุนายน 2561 47 views

       วันที่ 29 พฤษภาคม - 6  มิถุนายน 2561 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันละ 4 เที่ยว ๆ ละ  5,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำจัดส่ง 9 วัน จำนวน 180,000 ลิตร จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 140 ครัวเรือน 428 คน   เนื่องจากประปาบาดาลของหมู่บ้านชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
ภาพกิจกรรม
งบทดลอง
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ