สทภ.1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


13 มิถุนายน 2561 97 views

       วันที่ 29 พฤษภาคม - 6  มิถุนายน 2561 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันละ 4 เที่ยว ๆ ละ  5,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำจัดส่ง 9 วัน จำนวน 180,000 ลิตร จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 140 ครัวเรือน 428 คน   เนื่องจากประปาบาดาลของหมู่บ้านชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ