สทภ.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


14 มิถุนายน 2561 155 views

          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายธนูสินธ์  ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม  เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ พิจารณากำหนดกรอบเป้าหมายและปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการในพื้นที่ ผลการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๒๖ คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ