สทภ.๔ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


14 กันยายน 2561 108 views

           วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลำห้วยเหนือ บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงาน และนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาศึกษา และประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ การปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ และร่วมกันกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งทำความสะอาดรอบบริเวณแหล่งน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ