สทภ.๔ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


14 กันยายน 2561 231 views

           วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลำห้วยเหนือ บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงาน และนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาศึกษา และประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ การปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ และร่วมกันกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งทำความสะอาดรอบบริเวณแหล่งน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ