"อนุรักษ์วิถีไทย ใส่ใจแม่น้ำ คู คลอง เพราะแม่น้ำแม่กลอง คือ อีกหนึ่งสายน้ำเพื่อทุกชีวี"


21 กันยายน 2561 331 views

      20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับอำเภอโพธารามจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ โดยมีนายสันติพร  นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากน้ำ เป็นประธานเปิดงาน  นายนพรัตน์  รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม กล่าวต้อนรับ  การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอีกด้วย โดยในปี 2561 นี้ได้ใช้พื้นที่แม่น้ำแม่กลองบริเวณตลาดเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำมายาวนาน นอกจากนี้วันนี้ยังถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วยจึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะถ่ายทอดให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญร่วมสืบสานและอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองต่อไป
 
รู้ไหมว่า.....
      แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันตก เกิดมาจากการไหลบรรจบกันของแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และไหลสู่ปากอ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความยาวตลอดสายรวม 132 กิโลเมตร มีพื้นที้ลุ่มน้ำ 19.45 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดทั้งกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร อุทัยธานี และตาก มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีอยู่ 7,973  ล้าน ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ