"เราทำความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสาพร้อมใจพัฒนา


21 กันยายน 2561 302 views

           20 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจและจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อรวมพลังพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคู คลอง บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ หว่านปุ๋ยในนาข้าว และปล่อยปลา โดยมีนายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ คณะผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ