สทภ.8 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา


11 ตุลาคม 2561 161 views

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นางกศิรินทร์ พลนาค รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ณ วัดบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมโครงการฯ นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา กล่าวรายงานและบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ และเสนอปัญหาอุปสรรค ต่อจากนั้นนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกล่าวปราศรัย/มอบนโยบายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับผู้สูงอายุชาย/หญิง จำนวน 100 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา มอบขนมปัง นมกล่อง ขนมขบเคี้ยว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุชาย/หญิง จำนวน 180 คน ทั้งนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมกลุ่มและหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ