สทภ.8 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา


11 ตุลาคม 2561 283 views

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นางกศิรินทร์ พลนาค รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ณ วัดบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมโครงการฯ นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา กล่าวรายงานและบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ และเสนอปัญหาอุปสรรค ต่อจากนั้นนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกล่าวปราศรัย/มอบนโยบายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับผู้สูงอายุชาย/หญิง จำนวน 100 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา มอบขนมปัง นมกล่อง ขนมขบเคี้ยว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุชาย/หญิง จำนวน 180 คน ทั้งนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมกลุ่มและหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ