สทภ.10 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2561


11 ตุลาคม 2561 89 views

วันนี้ ( 11 ตุลาคม  2561 ) นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรน้ำของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  10  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  10  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อทราบนโยบายการจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  และสรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562   พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ แผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563  การปรับเปลี่ยนคำสั่งคณะทำงานด้านแผน  บทบาทภารกิจหน้าที่ของส่วนต่างๆ และที่มาโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานด้านแผน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ