รับสมัครเจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจกรรมการจัดการและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง


19 ตุลาคม 2561 280 views

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)
ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำเเหน่ง
1. ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดตาม TOR ที่เเนบนี้
1. TORผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา
2. TORผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ มายังอีเมล์ winai.wangpimool@gmail.com
หรือที่อยู่:
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 
กรมทรัพยากรน้ำ180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6636 (ติดต่อนายวินัย วังพิมูล เเละนางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย)
โทรสาร 0 2298 6605

กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
 

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ