สทภ.10 ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ครั้งที่ 1/2561


08 พฤศจิกายน 2561 45 views

วันนี้( 8 พฤศจิกายน  2561) นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายจรัญ จันทร์ปล้อง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี บรรยายสถานการณ์น้ำฝนปัจจุบัน และระบบการติดตามสถานการณ์น้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา และนายไกรฤกษ์  แหล่งสนาม  ช่างระดับ 8 กองเดินเครื่อง  เขื่อนรัชชประภา ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรมาตรของเขื่อนรัชชประภา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ