สทภ.10 ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสำรวจธรณีฟิสิกส์


08 พฤศจิกายน 2561 44 views

วันนี้ (8 พฤศจิกายน  2561) นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิชาการ  ให้การต้อนรับคณะจากงานธรณีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ นายธีระเดช คุรุวุฒิ นักธรณีวิทยาชำนาญการ นายเรืองศิลป์ วิภาศรี  นักธรณีวิทยาชำนาญการ และนางอังสนา ยะโสธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าร่วมกับงานด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ