สทภ.10 ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสำรวจธรณีฟิสิกส์


08 พฤศจิกายน 2561 166 views

วันนี้ (8 พฤศจิกายน  2561) นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิชาการ  ให้การต้อนรับคณะจากงานธรณีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ นายธีระเดช คุรุวุฒิ นักธรณีวิทยาชำนาญการ นายเรืองศิลป์ วิภาศรี  นักธรณีวิทยาชำนาญการ และนางอังสนา ยะโสธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าร่วมกับงานด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ