สทภ.11 ร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


08 พฤศจิกายน 2561 165 views

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิเวช  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 พร้อมด้วย นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และนายปิยภัทร รัตนพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สีฟ้า (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11) แข่งขันกับ สีน้ำเงิน (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนสัตว์อุบลราชธานี)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ