สทภ.11 ร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


08 พฤศจิกายน 2561 35 views

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิเวช  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 พร้อมด้วย นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และนายปิยภัทร รัตนพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สีฟ้า (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11) แข่งขันกับ สีน้ำเงิน (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนสัตว์อุบลราชธานี)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ