สทภ.11 ประชุมหารือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งพระเจ้า จ. อุบลราชธานี


09 พฤศจิกายน 2561 61 views

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งพระเจ้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 (ส่วนที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโครงการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานบุคคล
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศสอบราคา
นิทรรศการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ภาพกิจกรรม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ทะเบียนผู้รับจ้าง
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ