สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”


06 ธันวาคม 2561 167 views

          วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ 10 บริเวณถนนเลียบคลองบางเขน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. และหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะเศษใบไม้ เก็บขยะในคลอง 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ