สทภ.1 ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันดินโลก


06 ธันวาคม 2561 27 views

      วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ณ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของหน่วยงาน ในการนี้มีนายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว มีหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ