สทภ.1 ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันดินโลก


06 ธันวาคม 2561 135 views

      วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ณ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของหน่วยงาน ในการนี้มีนายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว มีหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ