สทภ.1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


11 มกราคม 2562 293 views

     วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด และตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม เพื่อให้มีสภาพการใช้งานเต็มศักยภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน การบริหารจัดการ รวมถึงผู้รับบริการ ผู้รับประโยชน์จากโครงการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ