สทภ.1 จัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาด


11 มกราคม 2562 193 views

     วันที่ 11 มกราคม  2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาด เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบๆสำนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลำปางสะอาด "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดลำปางในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ตั้งในจังหวัดลำปาง  โดยดำเนินกิจกรรมในทุกวันศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ