สทภ.10 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)


12 กุมภาพันธ์ 2562 206 views

วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2562)  นายสาธิต  รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ