สทภ.5 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา


19 เมษายน 2562 94 views

วันที่ 19 เม.ย. 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบนโยบายให้ สทภ.5 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตามประกาศของ ปภ. ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา          โดยเบื้องต้นได้มอบน้ำดื่มจำนวน  600 ขวด ประชากรได้รับประโยชน์ 120 ครัวเรือน 500 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ