สทภ.5 ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)


15 พฤษภาคม 2562 77 views

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวภัสสร ปราบริปู ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ นโยบายและการตรวจประเมินเบื้องต้น และร่วมพิจารณาการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ