อทน.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.8


12 มิถุนายน 2562 122 views

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 โดยนายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และเข้ารับการตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 อย่างพร้อมเพรียง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ