สทภ 1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ หลักสูตรเยาวชนรู้รอดปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2562 จังหวัดเชียงใหม่


12 กรกฎาคม 2562 148 views

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ หลักสูตรเยาวชนรู้รอดปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2562 ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ปัญหา” โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดโครงการครั้งนี้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ