สทภ.9 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะ


14 กุมภาพันธ์ 2563 103 views

             13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารกิจการประปา มีผลประกอบการที่ดีสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ สามารถบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ประกอบด้วย ​ผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้านและ​ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 45 คน มีประปาทั้งหมด 14 แห่ง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ