ทส. ห่วยใย สู้ภัย COVID-19 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำหน้ากาก Face Shield มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่


09 เมษายน 2563 125 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดย ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวด ตามข้อสั่งการของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และวันนี้ (8 เมษายน 2563) ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำหน้ากาก Face Shield ที่ได้ร่วมใจกันจัดทำก่อนหน้านี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง จำนวน 500 ชิ้นประกอบด้วย
1) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2) โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3) โรงพยาบาลสันทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4) โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนแล้ว ยังสร้างขวัญกำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้า เสียสละ ต่อสู้กับโรคระบาด และมีความมั่นใจว่า “เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ