สทภ.10 สำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา – อุทกวิทยา ตามแผนงานปี 63


09 เมษายน 2563 45 views

สทภ.10  โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (สุราษฎร์ธานี) ออกปฏิบัติงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา – อุทกวิทยา พร้อมเข้าบำรุงรักษาสถานี และติดต่อประสานข้อมูลกับพนักงานอ่านข้อมูลประจำสถานี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สถานีคลองชะอุ่นที่บ้านคลองชะอุ่น(เหนือ), สถานีคลองชะอุ่นที่บ้านคลองชะอุ่น(ใต้),  สถานีคลองพนมที่บ้านบางสาน,  สถานีคลองศกที่บ้านเชี่ยวไทร อ.พนม, สถานีคลองแอ๊ะที่ตั้งเขื่อน(คลองพาย) อ.วิภาวดี และสถานีคลองยันที่บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 6 สถานี ตามแผนงานปีงบประมาณ 2563 (8 เมษายน 2563)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ