สทภ.10 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ


22 พฤษภาคม 2563 33 views

นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาขาในเขตพื้นที่เกษตรกรรม 3 ตำบล อำเภอท่าแซะ ช่วงที่ 1  พร้อมประสานงานกับ ส.อบต.สลุย,ช่างอบต.สลุย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ม.1,ม.2,ม.5 และม.6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   ตามแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564  ( 22 พฤษภาคม 2563  )

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ