สทภ.9 ทส.ช่วยประชาชน ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร


16 กันยายน 2563 50 views

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยสูบจากแม่น้ำยมเข้าคลองธรรมชาติ (บ้านรังนก- หนองคล้า) ให้เกษตรกร ตำบลบ้านนา และตำบลวังโมกข์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรจากวิกฤติภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ใช้ในพื้นที่การเกษตรพื้นที่จำนวน 60,000 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ