สทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละเลิงเค็ง ระยะที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


26 กันยายน 2563 61 views

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้นายบัญชา สายรอด ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละเลิงเค็ง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6,7,8,9 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้พัฒนาและส่งมอบให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรีนพดล  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ