สทภ.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ "โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่ "


16 ตุลาคม 2563 36 views

วันที่  ๑๖  ตุลาคม   ๒๕๖๓  นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข  ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔  มอบหมายให้  นายบัญชา  สายรอด ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนบ้านละหานนา  หมู่ที่ ๑  ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานในพิธี 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ