รมว.ทส.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก !!! "ตลาดต้นแบบจริงใจมาร์เก็ต สู่ตลาดสีเขียว (Green Market)"


21 พฤศจิกายน 2563 219 views

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. ได้เข้าเยี่ยมชมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market ตลาดต้นแบบในการบริหารจัดการตลาดจนสามารถเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market พร้อมเดินรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วฯ ณ จริงใจมาร์เก็ต (Jing Jai Farmers Market) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ และ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รมว.ทส. ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารตลาดในการลดใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟม และกำหนดให้ผู้ขายของ งดให้ถุงพลาสติกกับผู้ซื้อ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็พร้อมใจกันพกถุงผ้ามาเอง และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ