ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.กรอกรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย - ชื่อสกุล - เลขที่บัตรประชาชน - เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ - อีเมลล์ - เลือกจังหวัดที่ต้องการขอโครงการ - กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอสั้นๆ

2.เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบจะติดต่อท่าน เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

3.ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าได้จาก

shadow

การค้นหาขั้นสูง